Manažerský výcvik X-tream Management

 

X-tream Management je komplexní, sebezkušenostní a seberozvojový výcvikový program zaměřený na zvládání kompetentního jednání v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích. Rozhodnete-li se pro X-tream, dozvíte se, jak reagujete ve vypjatých situacích a co můžete udělat, abyste je zvládali lépe. Takové zkušenosti nelze předat, ani vysvětlit, ty si prostě musíte zažít a vytvořit sami!

Schopnost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích, je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu.

X-tream Management je ucelený, dvoudenní nebo čtyřdenní výcvikový program, který kloubí prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, a v edukativním procesu tak jedinečným způsobem propojuje psychologické, psychofyzické a manažerské přístupy.

Ve výcviku...

... jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie a dalších disciplín.

... je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či vedoucího týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.

... je účastníkům umožněno tvořivě aplikovat čerstvě nabyté vlastní znalosti a zkušenosti v nejrůznějších náročných simulovaných situacích.

... je v rozšířené míře věnována pozornost třem nepostradatelným oblastem dovedností každého špičkového manažera:

 • Hard skills – profesní a systémové dovednosti (specifické znalosti a postupy z oblasti manag.)
 • Soft skills – interpersonální dovednosti (komunikace, vedení lidí, prezentační dovednosti...)
 • Subtle skills – individuální dovednosti (umění manažera používat hard a soft skills v praxi)

Lektorský tým:

Seznamte se:

Komu je X-tream Management určen?

Všem, kteří chtějí získat schopnost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích. Stejně tak je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své klíčové jak individuální, tak i pro-týmové schopnosti a jejich prostřednictvím získat cennou manažerskou kompetenci.

Výstup:

 • Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management.
 • Komplexní individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

Termíny výcviků:

 • 8. 10. 2017 - prediagnostika
 • 26. 10. - 29. 10. 2017 - outdoorový výcvik
 • prosinec 2017 - závěrečné vyhodnocení

Místo konání:

Úvodní a závěrečné soustředění proběhne na NEWTON College, Brno. Outdoorový X-tream výcvik se uskuteční v utajeném areálu v blízkosti Brna.

Cena:

 • Cena pro veřejnost 18.000 Kč
 • Cena pro studenty 14.000 Kč
 • Cena pro studenty a absolventy NEWTON College 12.000 Kč
X-tream management očima lektorů
Kurz byl výborný. Navíc byl zakončený rozsáhlou výstupní zprávou, která účastníkům ukáže možný rozvoj. Člověk si uvědomí spoustu svých předností a limitů, na kterých musí pracovat.
Nikola Zatloukalová
Jako nejsilnější zážitek se mi jeví poznání, že nejistota a nedostatek informací je velmi stresující a jak důležitá je týmová souhra a důvěra.
Mgr. Jana Glaic
Kurz donutí člověka na sobě tvrdě pracovat a věřím, že i v mém případě to přináší stále nové a nové výsledky.
Nikola Zatloukalová
X-tream Management bych doporučila každému, kdo se nebojí nových výzev a sebepoznání.
Mgr. Jana Glaic
Jako nejsilnější zážitek považuji zkušenost z lanového centra, kdy mi došlo, že i když jsem ráda v roli vůdce, tak potřebuji svůj tým, protože ne vždy na vše stačím sama.
Nikola Zatloukalová
Silným zážitkem bylo zjištění, jak moc je důležitá psychohygiena a relaxace těla i mysli.
Mgr. Jana Glaic
X-tream Management je výcvik, který ti o tobě řekne víc, než možná sám víš.
Nikola Zatloukalová
Tento manažerský výcvik byl pro mě několika slovy: velmi hodnotný, přínosný, dobrodružný, zajímavý i zábavný.
Mgr. Jana Glaic
Kurz bych doporučila všem, kteří na sobě chtějí pracovat. Každý si odsud může odnést opravdu velké množství zkušeností a podnětů pro seberozvoj.
Nikola Zatloukalová
X-tream management očima absolventů